EP5. "Motivation: นักวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ “รางวัลผลงานวิจัย”"

วันที่เปิดรับ :11 มกราคม 2566
วันที่ปิดรับ :16 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านจำนวน 20 ครั้งรายละเอียด :

EP5. "Motivation: นักวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ “รางวัลผลงานวิจัย”" วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ลงทะเบียน