ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาให้ความรู้และศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยทางรังสี และการขอรับใบอนุญาต

24 สิงหาคม 2566
รายละเอียด :

กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาให้ความรู้และศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยทางรังสี และการขอรับใบอนุญาต ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมหานุภาพ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร