ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

โครงการประเมินคุณภาพหน่วยงานสนับสนุนภายใน ระดับกองหรือเทียบเท่า สังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8 มีนาคม 2566
รายละเอียด :

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นางเจนจิต นาคปรีชา ผู้อำนวยการกองการวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากร เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามโครงการประเมินคุณภาพหน่วยงานสนับสนุนภายใน ระดับกองหรือเทียบเท่า สังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย นาอุดม ให้เกียรติเป็นกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุมกองการวิจัยและนวัตกรรม