ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

ผลงานนวัตกรรม นักวิจัย ม.นเรศวร [ChixTein] ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 สุดยอดนวัตกรรมอาหาร ตัวแทนประเทศไทยในเวที Thailand’s Taste of Tomorrow 2024 ณ Riverside Studios กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

12 มิถุนายน 2567
รายละเอียด :

ผลงานนวัตกรรม นักวิจัย ม.นเรศวร [ChixTein] ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 สุดยอดนวัตกรรมอาหาร ตัวแทนประเทศไทยในเวที Thailand’s Taste of Tomorrow 2024 ณ Riverside Studios กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

---

[ChixTein] ผลงานนวัตกรรมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รุตรัตนมงคล อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริษัท ไทย เอนโท ฟู้ด จำกัด ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 สุดยอดนวัตกรรมอาหาร ตัวแทนประเทศไทยในเวที Thailand’s Taste of Tomorrow 2024 ณ Riverside Studios กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

โครงการทดลองแพลตฟอร์มส่งเสริมการตลาดสำหรับธุรกิจนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดในตลาดโลก “Food Innovation Global Market Launchpad” และร่วมจัดกิจกรรม “Thailand’s Taste of Tomorrow: Fostering the Future of Food, Faith, and Flavours” โดยการสนับสนุนจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และ Food Innopolis