ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

การฝึกอบรมหลักสูตร “การป้องกันอันตรายจากรังสี สำหรับนักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานด้านรังสี”

24 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด :

คณะกรรมการความปลอดภัยทางรังสี มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การป้องกันอันตรายจากรังสี สำหรับนักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานด้านรังสี” วันศุกร์ที่  24 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Main Conference อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)