ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางรังสี ที่สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

21 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด :

คณะกรรมการความปลอดภัยทางรังสี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางรังสี ที่สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567