ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยจากงบประมาณรายได้ ประจำปี 2566 (รอบ 18 เดือน)

29 มีนาคม 2567
รายละเอียด :

วันที่ 29 มีนาคม 2567 กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยจากงบประมาณรายได้ ประจำปี 2566 (รอบ 18 เดือน) ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย

📌 ติดตาม - ข่าวสารกองการวิจัยและนวัตกรรม ม.นเรศวร: https://linktr.ee/dri_nu

#DRI_NU

#NUResearchandInnovation

#NaresuanUniversity