ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองคุณภาพ ประสิทธิผลด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย ครั้งที่ 2/2567 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

28 มีนาคม 2567
รายละเอียด :

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2567 ศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองคุณภาพ ประสิทธิผลด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย ครั้งที่ 2/2567 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา (ร่าง) ประเภท คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2567 และ ขอหารือเกี่ยวกับประเภท คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ การให้รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2568

📌 ติดตาม - ข่าวสารกองการวิจัยและนวัตกรรม ม.นเรศวร: https://linktr.ee/dri_nu

#DRI_NU

#NUResearchandInnovation

#NaresuanUniversity