ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ OTAP@NU จัดกิจกรรม Pitching for Innovation One นำเสนอขอทุนโครงการกองทุนอินโนเวชั่นวัน INNOVATIONONE ณ ห้องลพบุรี ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

17 มีนาคม 2567
รายละเอียด :

วันที่ 17 มีนาคม 2567 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ OTAP@NU จัดกิจกรรม Pitching for Innovation One นำเสนอขอทุนโครงการกองทุนอินโนเวชั่นวัน INNOVATIONONE ณ ห้องลพบุรี ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

ดร.วิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล กรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์โครงการ “กองทุนอินโนเวชั่นวัน” และรองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้อำนวยการโครงการ Organic Tech Accelerator Platform: OTAP ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนการสร้างธุรกิจที่เป็น innovation-based และมีความสามารถในการแข่งขันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยี ของ Startup และ SMEs ในการขอรับการสนับสนุนทุนโครงการกองทุนอินโนเวชั่นวัน INNOVATIONONE การพัฒนาธุรกิจนวัตรกรรมสตาร์ทอัพไทย และ SMEs ที่มีเทคโนโลยีพร้อมเข้าสู่พาณิชย์ ให้เข้าถึงแหล่งทุน และตลาด หนุนการจับคู่ระหว่างธุรกิจสตาร์ทอัพ

โดยมีผู้นำเสนอ จำนวน 6 ราย ดังนี้

1. Pantai RTK เครื่องมือรังวัดที่ดินระบบดาวเทียมความแม่นยำสูง

2. BlackBox เครื่องฆ่าเชื้อ สำหรับเครื่องมือแพทย์

3. PHYTOTANT พลังงานเร่งด่วน และผงพอกตัวลูกสุกรแรกคลอด

4. BETTR White โปรตีนจากไข่ขาวเค็ม

5. พร้อมพ์พา พร้อมพ์คอนเนค นวัตกรรมเพื่อสังคม บริการผู้สูงวัย

6. MicClarity อุปกรณ์ป้องกันไมโครโฟนหอน

โดยได้รับเกียรติจาก คุณพญา ธาราวุฒิ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ กล่าวรายงาน และคุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงานฯ

หน่วยงานร่วมจัด

- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย: FTI

- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก: FTI Phitsanulok

- Organic Tech Accelerator Platform: OTAP NU

- บริษัท เชียงใหม่ อินโนเวชั่น อินคิวเบชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด: CMIIC

#otapnu #FTI #FTIPhitsanulok #PMUC #acceleration #innovation #research

#OTAPNU