ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

นิสิต ม.นเรศวร ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” ระดับอุดมศึกษา จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน Thailand New Gen Inventors Award 2024 : I-New Gen Award 2024

6 กุมภาพันธ์ 2567
รายละเอียด :

นิสิต ม.นเรศวร ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” ระดับอุดมศึกษา จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน Thailand New Gen Inventors Award 2024 : I-New Gen Award 2024

ผลงานเรื่อง “Beauty Care SPA & SALON: ระบบตัดสินใจที่ชาญฉลาดสำหรับการแนะนำช่าง”

นางสาวพลอยงาม เร็วงาม

นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการตลาดอัจฉริยะเชิงนวัตกรรมและวิทยาการข้อมูล (พหุวิทยาการ) คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต

คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต

คณะวิทยาศาสตร์

งานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2567

Thailand Inventors Day 2024

ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567

ณ Event Hall 100-102 : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ