ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริม พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2567 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Could Meeting

26 มกราคม 2567
รายละเอียด :

วันที่ 26 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2567 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Could Meeting โดยวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บสะสมแต้ม NU Research Coin พิจารณาการให้ Research Coin แต่ละกิจกรรม ภายใต้คลินิกวิจัยและนวัตกรรม และพิจารณาขั้นตอนการเก็บ Research Coin