ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

การประชุมสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2567

13 พฤศจิกายน 2566
รายละเอียด :

🔰การประชุมสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2567

——

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุมสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้อง Main Conference กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)

โดยประชุมชี้แจงข้อกำหนดการดำเนินงานปี 2567 ดังนี้

- นโยบาย และเป้าหมายการสนับสนุนการดำเนินงานสถานวิจัย

- การบริหารจัดการงบประมาณสถานวิจัย

- การจัดทำเว็บไซต์แนะนำสถานวิจัย

- การประเมินการดำเนินงานปี 2566-2567