ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

การประชุมการจัดทำคำสั่งมอบหมายให้ดำเนินโครงการวิจัยและเบิกจ่ายเงินสำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567

30 ตุลาคม 2566
รายละเอียด :

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดการประชุม การจัดทำคำสั่งมอบหมายให้ดำเนินโครงการวิจัยและเบิกจ่ายเงินสำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567 และได้รับเกียรติจาก นางจุฑามาศ รังษิรุจิ ผู้จัดการอาวุโสธนาคารกรุงไทย สาขา ม.นเรศวร มาแนะนำบริการเปิดบัญชีวิจัยพร้อมระบบกรุงไทย Business ณ ห้องประชุม Main Conference กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยผู้รับทุนได้ทราบถึง ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน ขั้นตอนการเบิกจ่ายในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบบริหารโครงการวิจัย