ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

[NU Research World Cafe ครั้งที่ 1] รวมพลนักวิจัย จุดประกายไอเดียใหม่ สู่การสร้างเครือข่ายนักวิจัย มอนอ

19 ตุลาคม 2566
รายละเอียด :

[NU Research World Cafe ครั้งที่ 1]

รวมพลนักวิจัย จุดประกายไอเดียใหม่ สู่การสร้างเครือข่ายนักวิจัย มอนอ

19 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น. กองการวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม NU Research World Cafe 2024 ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยายและการเปิดประเด็นและจุดประกายไอเดีย หัวข้อ "พิษณุโลกบนรอยเลื่อนทางยุทธศาสตร์: โอกาสและความท้าทายของนักวิจัย" โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยากาศการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความสบายและเป็นกันเอง มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เกิดการสร้างเครือข่ายนักวิจัยอันจะนำมาซึ่งการทำงานวิจัยร่วมกันในอนาคตต่อไป ณ ห้อง Gearlaxy Space USIS [Unit of Startup and Innovation Services] คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

📌 ติดตาม - ข่าวสารกองการวิจัยและนวัตกรรม ม.นเรศวร: https://linktr.ee/dri_nu