การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1

วันที่เปิดรับ :18 ธันวาคม 2566
วันที่ปิดรับ :18 ธันวาคม 2566
อ่านจำนวน 28 ครั้ง

รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1
--------------------------------------------
ขอเชิญชวนนิสิต ม.นเรศวร ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม หรือมีการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 รวมทั้งดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อโรค หรือตัวอย่างชีวภาพ (จุลินทรีย์ พริออน พืช เซลล์ cell line พิษจากสัตว์) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
---คุณสมบัติ---
 เป็นนิสิต ม.นเรศวร 
 รับสมัครเพียง 100 คน เท่านั้น

  • กำหนดการในระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม 2567

  • รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบ Onsite 

  • สถานที่ ณ ห้อง NUIC 309 ชั้น 3 อาคารสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/T4LYYe5NWavwQmPx8

หรือผ่านทาง QR Codeสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ประสานงาน : นางสาวปรางทิพย์  แก้วประสิทธิ์ (055-968604) งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย กองการวิจัยและนวัตกรรม

ลิ้งค์ลงทะเบียน : ลงทะเบียน

รูปภาพแนบ : เปิดดู