การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับบุคลากร หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

วันที่เปิดรับ :6 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ปิดรับ :9 มิถุนายน 2566
อ่านจำนวน 80 ครั้ง

รายละเอียด :

ขอเชิญชวนบุคลากร หรือผู้ที่สนใจทั่วไป ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม หรือมีการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 รวมทั้งดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อโรค หรือตัวอย่างชีวภาพ (จุลินทรีย์ พริออน พืช เซลล์ cell line พิษจากสัตว์) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

🟠คุณสมบัติ

เป็นบุคลากร เจ้าหน้าที่ ม.นเรศวร

บุคคลทั่วไป หรือผู้ที่สนใจ

รับสมัครเพียง 80 คน เท่านั้น(!!!)

*อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 2,000 บาท*

กำหนดการในระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2566

รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบ Onsite

สถานที่ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

📍ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/XHvtdjH5q21d5DLu9

หรือผ่านทาง QR Code

📌สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ประสานงาน : นางสาวปรางทิพย์ แก้วประสิทธิ์ (055-968604)งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย กองการวิจัยและนวัตกรรม

ลิ้งค์ลงทะเบียน : ลงทะเบียน

รูปภาพแนบ : เปิดดู