การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2

9 กันยายน 2566
อ่านจำนวน 42 ครั้ง

รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2
--------------------------------------------
ขอเชิญชวนนิสิต ม.นเรศวร ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม หรือมีการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 รวมทั้งดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อโรค หรือตัวอย่างชีวภาพ (จุลินทรีย์ พริออน พืช เซลล์ cell line พิษจากสัตว์) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
---คุณสมบัติ---
 เป็นนิสิต ม.นเรศวร 
 รับสมัครเพียง 100 คน เท่านั้น

  • กำหนดการในระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2566
  • รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบ Onsite 
  • สถานที่ ณ หอประชุมมหาราช 2 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/73YSeogPrZ4zM22d9

หรือผ่านทาง QR Codeสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ประสานงาน : นางสาวปรางทิพย์  แก้วประสิทธิ์ (055-968604) งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย กองการวิจัยและนวัตกรรม


รูปภาพแนบ : เปิดดู