หัวข้อกิจกรรม วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ
ขอเชิญสมัครสัมมนาหัวข้อ : แนวปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2 14 กุมภาพันธ์ 2566 21 กุมภาพันธ์ 2566
ขอเชิญสมัครสัมมนาหัวข้อ : การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในงานคลังสินค้าและขนส่ง 14 กุมภาพันธ์ 2566 25 กรกฎาคม 2566
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2566 14 กุมภาพันธ์ 2566 6 มีนาคม 2566
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถ (Competent Person) เกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง” รุ่นที่ 1 [ สมัครฟรี ] 14 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566
ขอเชิญเข้ารับฟังการชี้แจงการใช้งานระบบ Zero Accident Campaign 2023 ระบบใหม่ 19 ธันวาคม 2565 25 ธันวาคม 2565
กำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 35 19 ธันวาคม 2565 12 กรกฎาคม 2566
การฝึกอบรมนักตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีอันตรายรั่วไหล รุ่นที่ 1 2 ธันวาคม 2565 11 ธันวาคม 2565