การฝึกอบรมนักตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีอันตรายรั่วไหล รุ่นที่ 1

วันที่เปิดรับ :2 ธันวาคม 2565
วันที่ปิดรับ :11 ธันวาคม 2565
อ่านจำนวน 34 ครั้ง

รายละเอียด :

สสปท. โดย ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก โดยเน้นการให้บริการด้านความปลอดภัยฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งปีงบประมาณ 2566 ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก (Occupational Safety and Health Center in Eastern Thailand : OSHCET) โดยร่วมกับบริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด กำหนดจัดอบรม “การฝึกอบรมนักตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีอันตรายรั่วไหล” รุ่นที่ 1 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ใช้แรงงานด้านความปลอดภัยนำไปสู่การลดการประสบอันตรายจากการทำงาน จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ของสถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชลบุรี สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) ฝึกอบรมวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2565 (ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเป็นเวลา 3 วัน)  เวลา 8.30 – 16.00 น.

ลิ้งค์ลงทะเบียน : ลงทะเบียน

รูปภาพแนบ : เปิดดู