หลักสูตรการบริหารจัดการ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ

วันที่เปิดรับ :13 ธันวาคม 2566
วันที่ปิดรับ :30 พฤศจิกายน 2566
อ่านจำนวน 15 ครั้ง

รายละเอียด :

หลักสูตรการบริหารจัดการ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ

รายละเอียดหลักสูตร  

•  อบรมวันที่ : 13 ธันวาคม 2566 

•  ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (6 ชั่วโมง) 

•  สถานที่อบรม :  โรงแรม เคป ราชา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

•  วิทยากร : นาย ปราโมทย์   คล้ายเชย  ที่ปรึกษา บริษัท เอ็นพีซีเซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด  (Emergency & Crisis Management Specialist)

•  วิธีการอบรม :  บรรยาย กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติการ/ ทดสอบความรู้ความเข้าใจ ก่อน-หลังการฝึกอบรม

 

•  ปิดรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

•  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 4 ธันวาคม 2566

•  ผู้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม (เช้า - บ่าย) และรับเอกสารบรรยาย ณ สถานที่จัดอบรม

•  ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบุคลากรของสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานละไม่เกิน 1 ท่าน

ลิ้งค์ลงทะเบียน : ลงทะเบียน

รูปภาพแนบ : เปิดดู