การอบรมเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี ตามมาตรฐาน มอก. 2677-2558

28 พฤศจิกายน 2565
อ่านจำนวน 83 ครั้ง

รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์โครงการ “การอบรมเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี ตามมาตรฐาน มอก. 2677-2558”

👉จัดโดย เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับ

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองการวิจัยและนวัตกรรม และ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

📆ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565

⏰ เวลา 09.00–16.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting

------------------------------------------------

👉สมัครโครงการอบรมได้ที่ : ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC)

โทร. 081-442-5252 (คุณนันท์นภัส สุภัทรประทีป)

E-mail : nannaphat.sup@nstda.or.th

หมายเหตุ : การรับสมัครโดยจำกัดจำนวน


รูปภาพแนบ : เปิดดู