ติดต่อ สอบถาม

Visit Our Office

คณะกรรมการความปลอดภัยด้านสารเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชั้น 4 อาคารมหาธรรมราชา โซน A
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Email Us

NU-CLSC@nu.ac.th

Call Us

(65) 055 968 745