ใบสมัครรับการตรวจประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (ESPReL Checklist)

23 พฤศจิกายน 2565
อ่านจำนวน 296 ครั้ง

รายละเอียด :

เปิดสมัครรับการตรวจประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (ESPReL Checklist) ระหว่างวันที่ 1-31มกราคม66

enlightenedประชุมชี้แจง ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ 5 มกราคม 66 เวลา 10.00-11.00 น. ที่ลิงค์

Topic: ชี้แจงเกณฑ์การเข้าร่วมพัฒนาและยกระดับความความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
Time: Jan 5, 2023 10:00 AM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://nu-ac-th.zoom.us/j/8196325905?pwd=RzU4OXJzNVAxbEVqQmpoVjFvZmhWQT09 

Meeting ID: 819 632 5905
Passcode: 222333 

enlightenedกำหนดการและใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

CLICK Download >

ใบสมัคร

รับการตรวจประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (ESPReL Checklist) V.5

CLICK Download >

 กำหนดการ

ตรวจประเมินความปลอดภัยฯ

CLICK Download >

ลงทะเบียนในระบบ ESPReL Checklist วช.

CLICK Download > คำแนะนำกรอกข้อมูลในระบบ ESPReL Checklist วช.

 

 

 


เอกสารแนบ : เปิดดู