บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการรับรองเกณฑ์และแนวทางการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยเพื่อการยอมรับร่วม ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 12 แห่ง

25 มกราคม 2562
อ่านจำนวน 64 ครั้ง

รายละเอียด :

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการรับรองเกณฑ์และแนวทางการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยเพื่อการยอมรับร่วม ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 12 แห่ง


เอกสารแนบ : เปิดดู