ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

15 สิงหาคม 2566
รายละเอียด :

กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2566 ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และและศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM)มหาวิทยาลัยมหิดล